محمدرضا رجبی

وب سایت کدکن

توضیحات

وب سایت کارخانه سقف کاذب که یکی از اولین و بزرگترین سقف کاذب های ایران است. این وب سایت با هدف نمایش نمونه کار ها ، ارسال کاتالوگ به مشتریان ، معرفی و آموزش انواع سقف کاذب به کاربران طراحی و توسعه گردید.

تکنولوژی های به کار رفته