محمدرضا رجبی

بایگانی ها

وب سایت فرست کلاس

از حدود نیم قرن پیش، عدهای از گردشگران برای دریافت خدمات بهتر و سفر به نقاطی که باب میل آنهاست درخواست سرویس‏های متفاوت و لوکستر از آژانسهای مسافرتی کردند. اما شرکت هایی که به کار ارائه خدمات به شکل روزمره به جمع کثیری از مسافران عادت کرده بودند، توان ارائه این خدمت رسانی ویژه را […]