محمدرضا رجبی

اپلیکیشن مستر احیاء

توضیحات

اپلیکیشن مستر احیاء برای کلینیک اعصاب و روان راه احیاء و با هدف نوبت گیری آنلاین برای بیماران ، انجام آزمون های روانشناسی و نوروفیدبک طراحی و توسعه یافته است.

تکنولوژی های به کار رفته