محمدرضا رجبی

نرم افزار سیستم ورزشی تن آزما

توضیحات

نرم افزار برنامه غذای و تمرینی تن آزما را با استفاده از زبان PHP برنامه نویسی کردیم. این نرم افزار دارای 3 user role مربی کاربر و مدیر کل می باشد. این نرم افزار به طور کامل در موبایل و تبلت قابل اجرا است و به صورت مرتب آپدیت طراحی و توسعه می گردد.

تکنولوژی های به کار رفته