محمدرضا رجبی

وب سایت فرست کلاس

از حدود نیم قرن پیش، عدهای از گردشگران برای دریافت خدمات بهتر و سفر به نقاطی که باب میل آنهاست درخواست سرویس‏های متفاوت و لوکستر از آژانسهای مسافرتی کردند. اما شرکت هایی که به کار ارائه خدمات به شکل روزمره به جمع کثیری از مسافران عادت کرده بودند، توان ارائه این خدمت رسانی ویژه را نداشتند. البته ادعای این کار در ظاهر مشکلی در پی نداشت اما به مرور زمان مشخص شد که ارائه خدمات لوکس هنگامی میسر است که شرکت های مسافرتی تمام وقت، دانش و تلاش خود را برای ارائه خدمت به گروه ویژه مشتریان و یا مشتری خاص خود مصرف نماید، هنگامی که شرکتی اقدام به فروش تور همگانی و ارائه خدمات عمومی میکند چنین وعدهای میسر نخواهد شد.

 

توضیحات

  • اکتبر 16, 2018